Снимки за документи

Изработване на снимки за документи, ученически карти, CV, снимки за карта за градски транспорт, диплома и други

Цена за 24 часа : 5 лв

Цена за 15 мин. : 7 лв