Снимки за документи

Изработване на снимки за документи, ученически карти, CV, снимки градски транспорт, диплома и други

Цена за 24 часа : 8 лв

Цена за 15 мин. : 10 лв