Кога и как ще получа снимките?

Получавате само избраните от вас снимки в рамките на 10 работни дни.

Изпратени на посочена от  вас електронна поща .